دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :9556

 • نام نماینده : بخشی
 • نام شهر : ایرانشهر
 • تلفن : 054-37227117
 • تلفن همراه : 09151982061
 • آدرس : خیابان ولایت

کد نمایندگی :3928

 • نام نماینده : شیرانی
 • نام شهر : نیک شهر
 • تلفن : 054-35223451
 • تلفن همراه : 0912-9750212
 • آدرس : خیابان کشاورز

کد نمایندگی :9813

 • نام نماینده : نذیر احمد ملازهی پسکوهی
 • نام شهر : سوران
 • تلفن :
 • تلفن همراه : 09158472497
 • آدرس : سر سوره- جنب خانه بهداشت

کد نمایندگی :2808

 • نام نماینده : امیر استاد محمودی
 • نام شهر : زاهدان
 • تلفن : 05433502014
 • تلفن همراه : 09155555906
 • آدرس : زاهدان - خیابان طباطبایی - روبروی بانک ملت

کد نمایندگی :1865

 • نام نماینده : خیرمحمدملازهی
 • نام شهر : سراوان
 • تلفن : 05437642134
 • تلفن همراه : 09155478861
 • آدرس : سراوان - خیابان نبوت جنوبی - کوچه50

کد نمایندگی :88

 • نام نماینده : بهزاد غلامرضایی
 • نام شهر : چاه بهار
 • تلفن : 05435330725
 • تلفن همراه : 09153450146
 • آدرس : "چابهار - بلوار امام خمینی - فلکه فرمانداری - مقابل اداره ثبت احوال "

کد نمایندگی :1675

 • نام نماینده : محمدحسن دوست
 • نام شهر : خاش
 • تلفن : 05433729990
 • تلفن همراه : 09155430053
 • آدرس : خاش - خیابان امام خمینی - جنب بانک سپه

کد نمایندگی :2359

 • نام نماینده : جلال رحمتی نیا
 • نام شهر : مهرستان
 • تلفن : 05437724208
 • تلفن همراه : 09159982383
 • آدرس : زابلی - مهرستان - خیابان اندیشه

کد نمایندگی :2553

 • نام نماینده : محمد عمر پرکی هیدوچی
 • نام شهر : سوران
 • تلفن : 05437693966
 • تلفن همراه : 09159988872
 • آدرس : سیبسوران - خیابان امام خمینی

کد نمایندگی :325

 • نام نماینده : ابابکر آزاد
 • نام شهر : کنارک
 • تلفن :
 • تلفن همراه : 9157328363
 • آدرس : شهرستان کنارک - شهر زراباد

کد نمایندگی :3232

 • نام نماینده : محتاج رئیسی
 • نام شهر : قصر قند
 • تلفن : 05435241500
 • تلفن همراه : 09155460185
 • آدرس : شهرستان قصرقند - بخش ساربوک- خیابان سعدی