دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :10738

 • نام نماینده : مهدی زنگانه
 • نام شهر : علي آباد
 • تلفن : 017-34239933
 • تلفن همراه : 09113730090
 • آدرس : استان گلستان ، علی آباد کتول ، خیابان مزرعه ، تجهیزات ساختمانی نماآرمه

کد نمایندگی :2809

 • نام نماینده : گروه صنعتی کردجزی
 • نام شهر : گرگان
 • تلفن : 01732154845
 • تلفن همراه : 09113716053
 • آدرس : بلوار جرجان - دوربرگردان اول - جنب شرکت مزدا

کد نمایندگی :2645

 • نام نماینده : فروشگاه برادران محسنی
 • نام شهر : گنبدكاووس
 • تلفن : 01733224115
 • تلفن همراه : 09113721288
 • آدرس : خیابان حافظ جنوبی - بین چهارراه گلشن و شهدا

کد نمایندگی :3474

 • نام نماینده : حسن جعفری
 • نام شهر : فاضل آباد
 • تلفن : 01734264522
 • تلفن همراه : 09111707432
 • آدرس : فاضل آباد - روبروی باشگاه دخانیات

کد نمایندگی :2728

 • نام نماینده : مله ایشان شیخ (فروش اختصاصی سمپاش)
 • نام شهر : كلاله
 • تلفن : 01735420833
 • تلفن همراه : 09113746568
 • آدرس : خیابان کشاورز، روبرو اداره دارایی