دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :3369

 • نام نماینده : بهروز تاشک
 • نام شهر : برازجان
 • تلفن : 07734220769
 • تلفن همراه : 09173739388
 • آدرس : بوشهر: میدان برج، خروجی برازجان، بعد از پمپ بنزین برازجان: خیابان امام خمینی(منبع)، نبش میدان کشاورز

کد نمایندگی :290

 • نام نماینده : جواد کشتکار
 • نام شهر : جم
 • تلفن : 07737634392
 • تلفن همراه : 09171825210
 • آدرس : شهرستان جم بلوار بسیج نرسیده به دادگستری

کد نمایندگی :2140

 • نام نماینده : هادی بصیرانی
 • نام شهر : عسلویه
 • تلفن : 07737320101
 • تلفن همراه : 09173739633
 • آدرس : عسلویه - سه راه نخل تقی

کد نمایندگی :2034

 • نام نماینده : احسان علیزاده
 • نام شهر : بندر کنگان
 • تلفن : 07737221459
 • تلفن همراه : 09179942845
 • آدرس : کنگان - منصور آباد - روبروی منطقه نیروی انتظامی

کد نمایندگی :158

 • نام نماینده : جعفر شهمرادی
 • نام شهر : بندر گناوه
 • تلفن : 07733133629
 • تلفن همراه : 09177766825
 • آدرس : گناوه - بلوار پاسداران

کد نمایندگی :227

 • نام نماینده : اقرا
 • نام شهر : اهرم
 • تلفن : 07735225569
 • تلفن همراه : 09173703695
 • آدرس : خیابان انقلاب