دسترسی سریع

اخبار

گفت و گوی دکتر برمک قنبرپور مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان با رسانه اینپیا در خصوص تحقق شفاف سازی در اقتصاد کشور
گفت و گوی اختصاصی بسپار با جناب آقای دکتر برمک قنبرپور مدیر عامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان
دکتر برمک قنبرپور در یادداشتی وظایف کنونی تشکل ها را در شرایط بحرانی بررسی کرد
استخدام  مجتمع پلاستیک طبرستان