دسترسی سریع

بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان

3 بهمن 1398

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان...

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان، جناب آقای دکتر صحرایی


برای مشاهده مستند کلیک نمایید.

اشتراک گذاری