دسترسی سریع

انتخاب مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان واحد نمونه صنعتی ایران

30 بهمن 1398

انتخاب مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان واحد نمونه صنعتی ایران در هفدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی...

به گزارش روابط عمومی خانه ایران، در پایان هفدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، سید عبد الوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، واحد های منتخب ملی جشنواره همانند شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت نوین زعفران، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت فهاب بتن، شرکت تولیدی تک ماکارون، شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا، شرکت فرش شیخ صفی اصفهان معرفی گردیدند و با اهدای لوح و تندیس از آن ها تقدیر به عمل آمد.


بهمن ماه ۹۸

اشتراک گذاری