دسترسی سریع

وان

مورد استفاده در صنایع غذایی، شیلاتی و آبکاری 

بخشی از دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند

تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های فودگرید قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند

افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند

خاصیت ضدخوردگی، استحکام و مقاومت بسیار بالای بدنه

  کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
نمایش جزییات 2110001 وان خاویار 177 57 29
نمایش جزییات 2110011 وان 20 لیتری 20 38 38 21
نمایش جزییات 2110021 وان 32 لیتری 32 50 50 21
نمایش جزییات 2110031 وان 50 لیتری 50 66 34 44
نمایش جزییات 2110041 وان 60 لیتری 60 60 50 36
نمایش جزییات 2110042 تشت 60 لیتری 60 72 72 19
نمایش جزییات 2110071 وان 100 لیتری 100 63 52 52
نمایش جزییات 2110072 وان 100 کوتاه (وان پنیری ) 100 99 57 26
نمایش جزییات 2111003 وان حمام سفید 120 سانتی 120 116 62 46
نمایش جزییات 2110091 وان 120 لیتری 120 62 62 62
نمایش جزییات 2110101 وان 150 لیتری 150 92 61 41
نمایش جزییات 2111002 وان حمام سفید 150 سانتی 150 150 64 46
نمایش جزییات 2111641 وان حمام سفید 160 سانتی 160 165 70 44
نمایش جزییات 2110111 وان 180 لیتری 180 89 40 79
نمایش جزییات 2110112 وان 180 لیتری کوتاه 180 185 85 16
نمایش جزییات 2110121 وان 190 لیتری 190 126 66 36
نمایش جزییات 2110131 وان 200 لیتری 200 87 68 51
نمایش جزییات 2110132 تشت 200 لیتری 200 116 116 21
نمایش جزییات 2211131 وان 200 لیتری گرد 200 53 85
نمایش جزییات 2110141 وان 210 لیتری 210 145 72 26
نمایش جزییات 2110161 وان 250 لیتری 250 89 69 70
نمایش جزییات 2210171 وان 300 لیتری گرد 300 65 85
نمایش جزییات 2110191 وان 340 لیتری 340 164 68 41
نمایش جزییات 2110201 وان 350 لیتری 350 90 76 83
نمایش جزییات 2110211 وان 360 لیتری 360 218 81 32
نمایش جزییات 2110221 وان 400 لیتری 400 144 78 49
نمایش جزییات 2110231 وان 440 لیتری 440 200 95 32
نمایش جزییات 2110241 وان 450 لیتری 450 158 64 60
نمایش جزییات 2110671 وان 460 لیتری 460 97 76 99
نمایش جزییات 2110651 وان لندر 470 لیتری 470 316 58 41
نمایش جزییات 2210251 وان 500 لیتری گرد 500 90 94
نمایش جزییات 2110261 وان 520 لیتری 520 132 93 62
نمایش جزییات 2110271 وان 550 لیتری 550 136 76 82
نمایش جزییات 2110281 وان 600 لیتری 600 139 91 70
نمایش جزییات 2110282 وان 600 لیتری طرح دار 600 161 109 60
نمایش جزییات 2110311 وان 720 لیتری 720 124 105 92
نمایش جزییات 2110331 وان 850 لیتری 850 135 98 90
نمایش جزییات 2110341 وان 900 لیتری 900 200 101 60
نمایش جزییات 2110351 وان 1000 لیتری 1000 208 106 67
نمایش جزییات 2110352 وان 1000 لیتری طرح دار 1000 212 128 60
نمایش جزییات 2110661 وان لندر 1060 لیتری 1060 318 77 61
نمایش جزییات 2110381 وان 1300 لیتری 1300 262 108 61
نمایش جزییات 2110411 وان 1800 لیتری 1800 217 117 101
نمایش جزییات 2110431 وان 2500 لیتری 2500 263 117 101
نمایش جزییات 2110461 وان 4000 لیتری 4000 281 147 125