دسترسی سریع

اسکله شناورمشکی

طول / L (بیرونی) 50
عرض / W (بیرونی) 50
ارتفاع / H (بیرونی) 40

* تمامی ابعاد بر اساس سانتی متر هست.

اشتراک گذاری