دسترسی سریع

انتخاب مجتمع پلاستیک طبرستان بعنوان واحد نمونه صنعتی

5 مرداد 1398

.

اهدای تندیس و لوح افتخار به عنوان واحد نمونه صنعتی به مدیرعامل محترم شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان،جناب آقای دکتر برمک قنبرپور از سوی خانه صنعت،معدن و تجارت استان مازندران

اشتراک گذاری