دسترسی سریع

دکتر برمک قنبرپور در یادداشتی وظایف کنونی تشکل ها را در شرایط بحرانی بررسی کرد

29 اسفند 1398

مفهوم چابکی بیانگر سرعت انعطاف‌پذیری سازمان در مواجهه با تغییرات در فضای کسب و کار است. سازمان‌های چابک از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی روزآمد، منابع انسانی دانشگر و یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین در جهت انتقال حداکثر ارزش به ذی‌نفعان خود تلاش می‌کنند...

مفهوم چابکی بیانگر سرعت انعطاف‌پذیری سازمان در مواجهه با تغییرات در فضای کسب و کار است. سازمان‌های چابک از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی روزآمد، منابع انسانی دانشگر و یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین در جهت انتقال حداکثر ارزش به ذی‌نفعان خود تلاش می‌کنند.

امّا این مفهوم در حوزه فعالیت‌های تشکلی چه کاربردی دارد؟ و یا بهتر بگوییم: تشکل‌ها در مواجهه با تحولات سریع در فضای کسب و کار چگونه می‌توانند حداکثر انعطاف‌پذیری و سرعت در واکنش را از خود به نمایش بگذارند؟

ناگفته پیداست که بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنایع پلیمرایران روزهای دشوار و پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارند. سرعت تحولات در خصوص مؤلفه‌های موثر بر کسب و کار این صنایع و غیر قابل پیش‌بینی بودن آن‌ها بسیاری از بنگاه‌ها را به فکر مهندسی مجدد فرایند‌های سازمانی انداخته است. واکنش مؤثر به این تحولات که ضامن رشد و بقای این سازمان‌ها در شرایط کنونی‌ست هدف مشترک اکثریت قریب به اتفاق آن‌هاست و این خواسته‌های مشترک در شکل معقول و منطقی خود باید از طریق تشکل‌های صنفی پیگیری شوند.

امّا آسیب‌های احتمالی که در این حوزه متوجه تشکل‌هاست کدام است و آن‌ها چگونه می‌توانند با چابکی در این مسیر قدم بردارند؟ پاسخ به این سوال در گرو شناسایی دقیق شاخص‌های مؤثر در فضای کسب و کار صنایع پلیمر، اولویت‌بندی آن‌ها و سرعت و دقت در جهت واکنش‌دهی بر شاخص‌های دارای بیشترین اهمیت است.

به عنوان مثال دغدغه‌ای که در روزهای اخیر اذهان اکثر صاحبان صنایع و به تبع آن فعالان صنایع پلیمر را اشغال کرده، بیماری همه‌گیر کووید-19 است. علاوه بر تبعات این بیماری در حوزه سلامت، معضلاتی که در حوزه اقتصاد و اجتماع ایجاد کرده و خواهد کرد بی‌شمار است. انتظار می‌رود انجمن‌ها با شناسایی اثرات کوتاه‌ مدت و بلندمدت اقتصادی و اجتماعی ناشی از این بیماری، راهکارهایی پیشگیرانه در خص