دسترسی سریع

گفت و گوی اختصاصی بسپار با جناب آقای دکتر برمک قنبرپور مدیر عامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان

19 فروردین 1399

گفت و گوی اختصاصی بسپار با دکتر برمک قنبرپور، مدیرعامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان: از زمان شیوع بحران کرونا در کشور تنها در استان تهران شاهد تعدیل هشت هزار نفری نیروی کار بوده ایم...

برمک قنبرپور مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان در رابطه با جلسات متعددی که شورای کار برای رسیدن به توافق بر سر افزایش حقوق کارگران داشته می گوید: هر چند کارفرمایان پیشنهاد افزایش حقوق تا سقف 15 درصد را مطرح کرده بودند اما به نظر می رسد نرخ مورد نظر نمایندگان کارگری و آنچه مصوب دولت خواهد بود، با در نظر گرفتن کلیه مزایا 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد. شاید حتی این عدد نیز برای زندگی در جامعه ی کنونی ما و حفظ قدرت خرید جامعه ی کارگری رقم چندان مناسبی نباشد اما باید تمامی جوانب را سنجید. سال پیش رو برای صنعتگران حوزه ی پلاستیک (به استثنای صنعت گرانی که در زمینه هایی مانند بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی فعالیت دارند) سال خوبی نخواهد بود. متاسفانه تحریم ها به قوت خود باقی هستند و مبادی خروجی کشور نیز هم اکنون بسته شده، مضاف بر این که خود دولت حقوق کارکنان خود را 15 درصد افزایش داده است و اکنون به بخش خصوصی رقم 2 میلیون و 800 هزار تومان را تکلیف می کند! حتی نماینده های کارگران بر مبلغ 3 میلیون و 700 هزار تومان اصرار داشتند! چنین موارد و پیشنهاداتی نه تنها به بهبود وضعیت کارگران کمکی نمی کند بلکه به ضرر آن ها تمام خواهد شد!
وی می افزاید: از زمان شیوع بحران کرونا در کشور تنها در استان تهران شاهد تعدیل نیروی هشت هزار نفری در بخش های مختلف بوده ایم و این امر به خاطر کاهش مصرف و به تبع آن کاهش تولید اتفاق افتاده است.
برمک قنبر پور در رابطه با روزگار صنعت پلاستیک در حین بحران کرونا و پس از آن نیز چنین گفت: با وقوع ان بحران اقتصاد جهانی با رکود مواجه شده است چرا که مصرف کم تر شده و به تبع آن تولید نیز مختل خواهد شد. صنعت پلاستیک نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود اما هر تهدیدی به همراه خود فرصت هایی را نیز خلق می کند.
به عقیده ی بنده بحران کرونا باعث شده است تا مردم بیش از پیش به اهمیت و جایگاه این صنعت در زندگی خود پی ببرند نقش بسته بندی و مظروفات در مورد مواد بهداشتی و شوینده و نیز ساخت تجهیزات پزشکی از مواد پلیمری این روز ها برای مردم بیش از پیش نمایان شده است و باید بدانیم ک