دسترسی سریع

افتخارات و استانداردها

دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 به عنوان اولین شرکت فعال در صنعت قالبگیری دورانی در ایران
دارنده گواهینامه ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018
دریافت عنوان واحد نمونه صنعتی در سال های 1392،1391،1389،1386
دریافت لوح خادم صنعت در سال 1390
دریافت لوح کارفرمای برتر از سازمان تامین اجتماعی در سال 1390
دریافت لوح پیشکسوت نمونه صنعتی استان مازندران در سال 1392
دریافت نشان استاندارد ملی ایران
دریافت جایزه بین المللی تصویر متعالی بنگاه اقتصادی توسط موسسه انتشاراتی معتبر اکچوالیداد اسپانیا در سال 2009
دریافت پروانه ساخت بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت تولید مخازن
ثبت و مالکیت چند ین اختراع و طرح در صنعت قالبگیری دورانی
عضویت افتخاری در انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران
عضویت مستمر در انجمن بین المللی صنعت قالب گیری دورانی در آمریکا
عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
تنها عضو اتحادیه بین المللی سازمان های قالب گیری دورانی از ایران
تنها عضو جامعه صنعت قالب گیری دورانی آسیا از ایران
عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک