دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :1648

 • نام نماینده : علیرضا میراحمدی
 • نام شهر : کرمان
 • تلفن : 09131415720
 • تلفن همراه : 09131959970
 • آدرس : بلوار جهاد - نبش کوچه 66

کد نمایندگی :3528

 • نام نماینده : محمد مهدی نورالهی
 • نام شهر : کرمان
 • تلفن : 03432735957
 • تلفن همراه : 09133424261
 • آدرس : کرمان-خیابان شهید مفتح - روبروی کوچه 6

کد نمایندگی :370

 • نام نماینده : مسعود نوری زاده
 • نام شهر : رفسنجان
 • تلفن : 03434321523
 • تلفن همراه : 09131911688
 • آدرس : رفسنجان - خیابان مطهری - روبروی پمپ بنزین جاده تهران

کد نمایندگی :345

 • نام نماینده : محمد اسدالله نژاد
 • نام شهر : رفسنجان
 • تلفن : 03434263364
 • تلفن همراه : 09139925744
 • آدرس : رفسنجان - جاده زرند - بعداز میدان امام رضا

کد نمایندگی :1665

 • نام نماینده : محمودرضا ستوده نیا
 • نام شهر : سیرجان
 • تلفن : 03442260313
 • تلفن همراه : 09131456872
 • آدرس : سیرجان - بلوار مالک اشتر - سه راه بیمارستان قرضی

کد نمایندگی :201

 • نام نماینده : محمدحسین نیک بخت
 • نام شهر : جیرفت
 • تلفن : 03443217366
 • تلفن همراه : 09191409699
 • آدرس : جیرفت - خیابان وحدت - حدفاصل میدان شهرداری و پل هلیل

کد نمایندگی :275

 • نام نماینده : حسین افشارپور
 • نام شهر : جیرفت
 • تلفن : 03443315192
 • تلفن همراه : 09133465357
 • آدرس : خیابان رسالت 4 - روبروی دبستان رقیه

کد نمایندگی :3164

 • نام نماینده : محمود سلطان زاده
 • نام شهر : بم
 • تلفن : 03444310536
 • تلفن همراه : 09133441922
 • آدرس : بم - خیابان ابوذر - تانکرسازی میلاد

کد نمایندگی :1886

 • نام نماینده : حسین صباغ زاده
 • نام شهر : بم
 • تلفن : 03444271302
 • تلفن همراه : 09132466312
 • آدرس : بم - رستم آباد - اول بلوار اصلی - روبروی بانک ملی

کد نمایندگی :3335

 • نام نماینده : علی حسینی نوه اکبر آبادی
 • نام شهر : انار
 • تلفن : 03434383731
 • تلفن همراه : 09133923008
 • آدرس : شهرستان انار - خیابان امام خمینی(ره) - جنب بانک صادرات

کد نمایندگی :3072

 • نام نماینده : مهدی رحمانی دهنوی
 • نام شهر : راور
 • تلفن : 03433727726
 • تلفن همراه : 09132960159
 • آدرس : راور - خیابان ولی عصر - روبروی تامین اجتماعی

کد نمایندگی :1583

 • نام نماینده : جواد حاج حسینی
 • نام شهر : رفسنجان
 • تلفن : 03434166361
 • تلفن همراه : 09133917490
 • آدرس : نوق - حسین آباد- سه راه جهان آباد

کد نمایندگی :2678

 • نام نماینده : اصغر ایرانمنش
 • نام شهر : محمد آباد
 • تلفن : 03444360501
 • تلفن همراه : 09133467491
 • آدرس : ریگان - بلوار جمهوری اسلامی - روبروی سایت اداری

کد نمایندگی :1646

 • نام نماینده : حسین اسکندری
 • نام شهر : کهنوج
 • تلفن : 03443240107
 • تلفن همراه : 09132480673
 • آدرس : کهنوج - انتهای بلوارحافظ - روبروی آژانس شاهین

کد نمایندگی :3411

 • نام نماینده : محمدعلی شمس الدینی بافتی
 • نام شهر : بافت
 • تلفن : 03442428957
 • تلفن همراه : 09131474066
 • آدرس : بافت - خیابان طالقانی غربی - روبروی بیمارستان رستگاری