دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :673

 • نام نماینده : خداداد حنفی
 • نام شهر : اردبیل
 • تلفن : 04533631611
 • تلفن همراه : 09141528206
 • آدرس : خیابان باکری - جنب دبیرستان البرز

کد نمایندگی :3443

 • نام نماینده : امیر اعلائی پیله ورد
 • نام شهر : اردبیل
 • تلفن : 04533357693
 • تلفن همراه : 09144522371
 • آدرس : خیابان امام روبروی اداره اماکن عمومی و کمربندی شهدا

کد نمایندگی :4330

 • نام نماینده : علیرضا بلادی
 • نام شهر : اردبیل
 • تلفن : 04533332438
 • تلفن همراه : 09143544161
 • آدرس : خیابان کارگر- روبروی پمپ بنزین قدیمی- فروشگاه ایران اطلس