دسترسی سریع

جداول ترافیکی

  کد محصول نام محصول طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
نمایش جزییات 2812002 بشکه ایمنی بزرگ زرد 105 60
نمایش جزییات 2812003 بشکه ایمنی کوچک زرد 90 50
نمایش جزییات 2813001 جدول ترافیکی 160 46 81