معرفی سیستم مدیریت کیفیت

در دنیای پویا و در حال تغییر امروزی ، ارایه محصولات با کیفیت و کسب رضایتمندی مشتریان در بنگاه های اقتصادی شرط اصلی بقا محسوب می گردد. این امر موجب شده است تا بسیاری از سازمان ها، علاقه مند به به کار گیری سیستم های مدیریت کیفیت به عنوان ابزاری جهت کسب و ارتقای رضایتمندی مشتریان خود گردند.

 در کشور ما نیز به خصوص در سه دهه اخیر به جهت افزایش دانش و آگاهی های عمومی، توجه مردم به مقوله کیفیت روز به روز در حال افزایش است. نگرش استقرار سیستم مدیریت کیفیت برای اولین بار در سال 1382 در مجتمع پلاستیک طبرستان مطرح گردید. از آنجاییکه مجتمع پلاستیک طبرستان در عرصه تولید محصولات پلاستیکی با روش قالبگیری دورانی از نظر شاخص هایی مانند حجم تولید، کیفیت و سهم بازار از پیشگامان محسوب می شد، جهت حفظ این پیشگامی و رشد سازمان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک هدف مهم سرلوحه فعالیت های سازمان قرار گرفت. تلاش های صورت گرفته در سال 1383 به ثمر نشستند و در آن سال مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان اولین شرکت فعال در صنعت قالبگیری دورانی موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2000 گردید.
از آن سال و در دوره های زمانی مشخص، سیستم مدیریت کیفیت مجتمع پلاستیک طبرستان توسط سازمان گواهی دهنده ممیزی شده، اعتبار این گواهینامه مورد تایید و صحه گذاری قرار می گیرد.

در سال 1388 با تغییر ویرایش استاندارد، خط مشی، اهداف و کلیه روشهای اجرایی و دستورالعمل های سازمان در جهت برآورده سازی الزامات ویرایش جدید این استاندارد مورد بازنگری قرار گرفتند و در نهایت شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان باز هم به عنوان اولین شرکت فعال در صنعت قالبگیری چرخشی موفق به دریافت گواهینامه 9001:2008 ISO گردید.
آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 1
این ماه: 1
امسال: 1
کل: 1