معرفی سیستم ایمنی مواد غذایی

ایمنی غذا وابسته به حضور مخاطرات بیماری زای غذایی در هنگام مصرف توسط مصرف کننده می باشد. با توجه به این که مخاطرات ایمنی غذا در هر مرحله از زنجیره ی غذایی می تواند اتفاق بیفتد، در نتیجه کنترل کامل و کافی در طول زنجیره ی غذایی ضروریست.

بنابراین از آنجایی که مجتمع پلاستیک طبرستان به صورت مستقیم در زنجیره ی غذایی و در بخش حمل و نقل، انبارش و توزیع و خصوصأ نگهداری آب آشامیدنی در منازل مشغول فعالیت است، لذا با هدف تامین محصولات ایمن برای مصرف کننده در موارد مصرف مورد انتظار، یک سیستم مدیریت ایمنی غذا را بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005 طرح ریزی، اجرا، اداره، نگهداری و به روز آوری نموده است و جهت اثبات انطباق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی و الزامات مشتری و همچنین افزایش رضایت مشتری، با برقراری ارتباط اثربخش در مورد مسائل ایمنی غذا با تامین کنندگان، مشتریان و طرف های ذینفع مرتبط با زنجیره ی غذایی و اثبات انطباق به طرف های ذینفع، اقدام به تعیین خط مشی ایمنی غذایی و اخذ گواهینامه بین المللی و ثبت سیستم مدیریت ایمنی غذایی توسط شرکت DAS انگلستان نموده است.


آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 1
این ماه: 1
امسال: 1
کل: 1