کنترل کیفیت

مجتمع پلاستیک طبرستان سیستم کنترل کیفیت خود را از ابتدای زنجیره تأمین که همان مواد اولیه و افزودنی های مورد استفاده هستند، تا پایان فرآیند تولید و انبارش و تحویل محصول فعال نموده است. در تمامی مراحل زنجیره تأمین، چک لیست ها و فرم های کنترل کیفی طراحی شده اند و داده های کیفی ثبت و پیگیری می گردند. مجتمع پلاستیک طبرستان سیستم کنترل کیفیت خود را براساس تعریف "مناسب جهت مصرف" و در جهت رعایت کامل نیازمندی های مشتریان طراحی نموده است.

جهت کنترل محصولات نهایی پیشرفته ترین ابزارهای کنترلی در اختیار بازرسان قرار گرفته است و بسته به ویژگی های محصول و حساسیت کار، در خصوص برخی محصولات بازرسی محصول نهایی به صورت صد در صد و در خصوص برخی محصولات از روش های علمی نمونه گیری استفاده می شود. اندازه گیری ضخامت با استفاده از ضخامت سنج آلتراسونیک، آزمون پرتاب در خصوص بشکه های بسته بندی، آزمون تست ضربه با استفاده از دستگاه مربوطه و ... از روش های به کار گرفته شده در مجتمع پلاستک طبرستان جهت بازرسی محصولات نهایی هستند. ضمناً به علت حک شدن تاریخ تولید محصول بر روی آن در مجتمع پلاستک طبرستان امکان ردیابی کامل فرآیند تولید حتی در هنگام مصرف نیز فراهم شده است.
آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 1
این ماه: 1
امسال: 1
کل: 1