استانداردها

در مجتمع پلاستک طبرستان استانداردی درون سازمانی با در نظر گرفتن کلیه استاندارهای ملی و بین المللی موجود در جهان و بومی سازی آنها بر اساس شرایط و ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی ایران طراحی و به کار گرفته شده است. این گواهی ثبت خود اظهاری محصول در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ثبت رسیده است.


آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 1
این ماه: 1
امسال: 1
کل: 1