دسترسی سریع

مخازن آنتی باکتریال

26 شهریور 1398

دستیابی به فناوری ساخت مخازن آنتی باکتریال

محصولات آنتی باکتریال مجتمع پلاستیک طبرستان

منظور از فعالیت ضدباکتریایی (آنتی باکتریال)، توصیف پدیده بازداری از رشد باکتری ها بر روی سطوح فرآورده ها یا توصیف اثر عامل بازدارنده از رشد باکتری ها بر روی سطوح فرآورده هاست. محصولات ضدباکتریایی با گنجانیدن عامل ضدباکتریایی در سطوحشان، بازداری از رشد باکتری ها در سطوح محصولات حتی در صورت برقرار بودن شرایطی برای رشد میکروبی را به همراه دارند. استاندارد اندازه گیری فعالیت ضدباکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و نامتخلخل نخستین بار در ایران در سال 1387 تدوین شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح فرآورده های پلاستیکی می باشد.

مجتمع پلاستیک طبرستان به کمک فناوری های نوین که قادر به از بین بردن میکرو ارگانیسم ها است، به تکنولوژی تولید محصولات آنتی باکتریال دست یافته است. آزمایش های صورت گرفته روی مخازن سه لایه و چهارلایه  آنتی باکتریال مجتمع پلاستیک طبرستان طبق استاندارد بین المللی ایزو 22196 و استاندارد ملی 10900 نشان دادند که این مخازن توانایی دارند که به میزان بیش از 99% از رشد باکتری ها جلوگیری کرده و دارای خاصیت آنتی باکتریالی می باشند. مخازن آنتی باکتریال نباید خود با رهاسازی مواد، به سلامت آب آسیب وارد کنند. فناوری استفاده شده برای آنتی باکتریال کردن مخازن مجتمع پلاستیک طبرستان به گونه ای است که مواد هیچ گونه مهاجرت و رهایشی از مخارن به مرور زمان ندارند و خاصیت آنتی باکتریال ماندگار خواهد بود.

ذکر این نکته بسیار ضروری است که هیچ الزام ملی یا جهانی مبنی بر آنتی باکتریال بودن مخازن ذخیره سازی آب وجود ندارد و برای نگهداری و ذخیره سازی آب، استفاده از مخازن سه لایه ضد جلبک مجتمع پلاستیک طبرستان که به هیچ عنوان نور را عبور نمی دهند و امکان رشد جلبک ها در آنها وجود ندارد،کاملا جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان خواهد بود و استفاده از مخازن آنتی باکتریال هیچ گونه ضرورتی ندارد.

با این توضیحات شایان ذکر است، استفاده از محصولات آنتی باکتریال صرفا در محیط های بهداشتی و مصارف پزشکی توصیه می گردد که مجتمع پلاستیک طبرستان پاسخگوی این دسته از نیازهای مشتریان خود نیز خواهد بود.

اشتراک گذاری