دسترسی سریع

لیست نمایندگان

کد نمایندگی :11011

 • نام نماینده : آرش اعرابی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن :
 • تلفن همراه : 09135551060
 • آدرس : اصفهان: انتهای خیابان امام خمینی، بعد از امیرکبیر، نرسیده به بیمارستان امام حسین

کد نمایندگی :1679

 • نام نماینده : مجتبی موحد
 • نام شهر : نجف آباد
 • تلفن : 03142232928
 • تلفن همراه : 09133312655
 • آدرس : نجف آباد - گلدشت - جنب بانک ملی

کد نمایندگی :6

 • نام نماینده : علی کرباسی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03137721905
 • تلفن همراه : 09131198995
 • آدرس : اصفهان - خیابان کهندژ - نرسیده به تقاطع دوم- جنب کبابی بابائی

کد نمایندگی :5

 • نام نماینده : حشمت اله کرباسی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03133651813
 • تلفن همراه : 09131199761
 • آدرس : اصفهان - خیابان کهندژ - جنب دانشگاه پیام نور

کد نمایندگی :1814

 • نام نماینده : محمد امین براهیمی
 • نام شهر : شهرضا
 • تلفن : 03135279062
 • تلفن همراه : 09132757726
 • آدرس : شهرضا - خ 40متری - چهار راه صاحب الزمان به طرف میدان مفتح - مقابل مسجد

کد نمایندگی :156

 • نام نماینده : اصغر جعفری
 • نام شهر : خميني شهر
 • تلفن : 03133638142
 • تلفن همراه : 09139133525
 • آدرس : اصفهان - خمینی شهر - خیابان امیرکبیر - خیابان سفیر

کد نمایندگی :3732

 • نام نماینده : سید مجید حسینی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03133248486
 • تلفن همراه : 09131111052
 • آدرس : خیابان امام خمینی. بعد از خیابان بسیج. نبش خیابان طالقانی

کد نمایندگی :2881

 • نام نماینده : وحید سیامکی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03134543715
 • تلفن همراه : 09370487311
 • آدرس : خیابان کاوه- خیابان گلستان- خیابان هسا- میدان حج

کد نمایندگی :153

 • نام نماینده : مصطفی جوانی
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03134620436
 • تلفن همراه : 09131269593
 • آدرس : خیابان بعثت - 100 متر بعد از کوچه جمعه بازار - نرسیده به فلکه تاکسیرانی

کد نمایندگی :4148

 • نام نماینده : مهدی کرباسی زاده
 • نام شهر : اصفهان
 • تلفن : 03134474169
 • تلفن همراه : 09138711148
 • آدرس : میدان قدس - ابتدای خیابان مجلسی

کد نمایندگی :3566

 • نام نماینده : ابوالفضل رسولی ونی
 • نام شهر : كاشان
 • تلفن : 03155583271
 • تلفن همراه : 09196921438
 • آدرس : شعبه 1: نبش میدان امام رضا شعبه 2 : بلوار راوند - بعد از کوچه دانشگاه آزاد