دسترسی سریع

روز جهانی کارگر و تقدیر از مجتمع پلاستیک طبرستان واحد شیراز

11 اردیبهشت 1400

در روز پنجشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1400 به مناسب روز کارگر از کارخانه واحد شیراز بازدید صورت گرفت.

چرخه تولید به دست کارگران زحمت کش می چرخد. قشر مهمی از جامعه که شاید به اندازه کافی دیده نمیشوند. با شیوع ویروس کرونا بعد از کادر درمان، کارگران بیشترین قشری هستند که در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرند. این مردان و زنان زحمتکش بین جان خود و اقتصاد کشور مجبور به انتخاب هستند. در چهارم ماه می سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند. از آن پس 11 اردیبهشت هر سال را روز جهانی کارگر نامیدند. به این مناسب در بعضی از کارخانه جات از کارگران و عاملان تولید قدردانی می شود.

در روز پنجشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1400 به مناسب روز کارگر از کارخانه واحد شیراز بازدید صورت گرفت. این بازدید با حضور فرماندار محترم شیراز جناب آقای محمدرضا امیری، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شیراز جناب دکتر عبدالرسول حقیقی و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز جناب آقای بیژن فیروزی انجام شد و تقدیر نامه ای به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و بابت انتخاب واحد نمونه در کنترل ویروس کرونا تقدیم مدیرعامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای برمک قنبرپور و مدیریت محترم کارخانه شعبه شیراز جناب مهندس یونسی رمدانی شد.          

                 

                  

           

اشتراک گذاری