دسترسی سریع

بشکه ایمنی بزرگ زرد

ارتفاع / H (بیرونی) 105
قطر / D 60

* تمامی ابعاد بر اساس سانتی متر هست.

اشتراک گذاری