دسترسی سریع

بشکه ایمنی کوچک زرد

ارتفاع / H (بیرونی) 90
قطر / D 50

* تمامی ابعاد بر اساس سانتی متر هست.

اشتراک گذاری