دسترسی سریع

جدول ترافیکی

طول / L (بیرونی) 160
عرض / W (بیرونی) 46
ارتفاع / H (بیرونی) 81

* تمامی ابعاد بر اساس سانتی متر هست.

اشتراک گذاری