1396/4/22 - دریافت گواهینامه UN از اتحادیه اروپا برای تولید بشکه های بسته بندی به روش بلومولدینگ

دریافت گواهینامه UN از اتحادیه اروپا برای تولید بشکه های بسته بندی به روش بلومولدینگ مجتمع پلاستی

بیشتر
1396/4/22 - دریافت گواهینامه UN از اتحادیه اروپا برای تولید بشکه های بسته بندی به روش بلومولدینگ

1395/12/25 - پیام نوروزی مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

پیام نوروزی مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

بیشتر
1395/12/25 - پیام نوروزی مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

1395/12/23 - پیام نوروزی قائم مقام مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

پیام نوروزی قائم مقام مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

بیشتر
1395/12/23 - پیام نوروزی قائم مقام مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

1395/12/16 - بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه نیکان 2 ساری از مجتمع پلاستیک طبرستان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه نیکان 2 ساری از مجتمع پلاستیک طبرستان

بیشتر
1395/12/16 - بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه نیکان 2 ساری از مجتمع پلاستیک طبرستان
<< < 1 2 3 4 5  ادامه > >>