بازدید جمعی از هنرجویان هنرستان سما

97/8/12 بازدید جمعی از هنرجویان حسابداری هنرستان غیرانتفاعی دخترانه سما ساری از سایت 2 کارخانه و بررسی جایگاه حسابداری در صنعت

1396/7/12 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست یازدهمین دوره نمایشگاه ایر

بیشتر
1396/7/12 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

1396/6/26 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان پانزدهمی

بیشتر
1396/6/26 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان

1396/5/24 - عضویت مجتمع پلاستیک طبرستان در انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

عضویت مجتمع پلاستیک طبرستان در انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

بیشتر
1396/5/24 - عضویت مجتمع پلاستیک طبرستان در انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

1396/5/15 - اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان

اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان مجتمع پلاستی

بیشتر
1396/5/15 - اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان

1396/5/8 - اعطاء گواهی تحقیق و توسعه به مجتمع پلاستیک طبرستان

اعطاء گواهی تحقیق و توسعه به مجتمع پلاستیک طبرستان با توجه به فعالیت های مستمر و موءثر مجتمع پلاست

بیشتر
1396/5/8 - اعطاء گواهی تحقیق و توسعه به مجتمع پلاستیک طبرستان

1396/5/3 - گفت و گوی ماهنامه بسپار با مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان

گفت و گوی ماهنامه بسپار با مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان بسپار می نویسد، فعالیت مجتمع پلاستیک طب

بیشتر
1396/5/3 - گفت و گوی ماهنامه بسپار با مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان
<< < 1 2 3 4 5  ادامه > >>