بازدید جمعی از هنرجویان هنرستان سما

97/8/12 بازدید جمعی از هنرجویان حسابداری هنرستان غیرانتفاعی دخترانه سما ساری از سایت 2 کارخانه و بررسی جایگاه حسابداری در صنعت

1395/12/4 - نصب اسکله شناور مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان نور

نصب اسکله شناور مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان نور نصب اسکله های شناور از محصولات تولیدی مجتمع

بیشتر
1395/12/4 - نصب اسکله شناور مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان نور

1395/12/4 - راه اندازی خط تولید جدید مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر اصفهان

راه اندازی خط تولید جدید مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر اصفهان مجتمع پلاستیک طبرستان با هدف تامین ه

بیشتر
1395/12/4 - راه اندازی خط تولید جدید مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر اصفهان

1395/11/27 - مجتمع پلاستیک طبرستان حامی رسمی مسابقات تکواندو قهرمانی دانش آموزان پسر ساری

مجتمع پلاستیک طبرستان حامی رسمی مسابقات تکواندو قهرمانی دانش آموزان پسر ساری مجتمع پلاستیک طبرستا

بیشتر
1395/11/27 - مجتمع پلاستیک طبرستان حامی رسمی مسابقات تکواندو قهرمانی دانش آموزان پسر ساری

1395/11/7 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در اولین نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پلیمر، لاستیک، رنگ و رزین

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در اولین نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پلیمر، لاستیک، رنگ و رزین  اولین

بیشتر
1395/11/7 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در اولین نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پلیمر، لاستیک، رنگ و رزین

1395/10/5 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بوشهر

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بوشهر نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت س

بیشتر
1395/10/5 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بوشهر

1395/9/23 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهواز

حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهواز  هفدهمین نمایشگاه صنعت سا

بیشتر
1395/9/23 - حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهواز
<< < برگشت 6 7 8 9 > >>