مورد استفاده در صنایع شیمیایی و غذایی
به دلیل شکل قیف مانند مخازن، امکان تخلیه کامل مایعات میسر میباشد
قابلیت مشاهده میزان حجم مایعات از بیرون مخازن به دلیل تک لایه بودن
دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند
افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند
تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های فودگرید قابل استفاده در صنایع غذایی هستند

 کد محصول نام محصول لیتراژ / Literارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 1610351 مخزن 1000 لیتری قیفی 1000169110
نمایش جزییات 1610421 مخزن 2000 لیتری قیفی 2000195135
نمایش جزییات 1610441 مخزن 3000 لیتری قیفی 3000230155
نمایش جزییات 1610481 مخزن 5000 لیتری قیفی 5000280180
نمایش جزییات 1610571 مخزن 10000 لیتری قیفی 10000320230