جهت نگهداری و حمل و نقل مایعات برروی وسایل نقلیه
تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های فودگرید قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند
بخشی از دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند
ریب های موجود روی بدنه مخازن موجب افزایش استحکام و زیبایی آنها شده است
افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند

 کد محصول نام محصول لیتراژ / Literطول / Lعرض / Wارتفاع / H
نمایش جزییات 1710421مخزن 2000 لیتری نیسانی 2000179161113
نمایش جزییات 1710423 مخزن 2000 لیتری نیسانی بلند 2000181155126
نمایش جزییات 1711422مخزن 2000 لیتری نیسانی200020915088
نمایش جزییات 1731421 مخزن 2000 لیتری نیسانی گاز سوز 2000172156122