مورد استفاده در صنایع غذایی، شیلاتی و آبکاری
بخشی از دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند
تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های فودگرید قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند
افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند
خاصیت ضدخوردگی، استحکام و مقاومت بسیار بالای بدنه

 کد محصول نام محصول لیتراژ / Literطول / Lعرض / Wارتفاع / H
نمایش جزییات 2110001وان خاویار 1775729
نمایش جزییات 2110011وان 20 لیتری 20303021
نمایش جزییات 2110021وان 32 لیتری 32404020
نمایش جزییات 2110031وان 50 لیتری 50552343
نمایش جزییات 2110041وان 60 لیتری 60493935
نمایش جزییات 2110042تشت 60 لیتری60646416
نمایش جزییات 2110071وان 100 لیتری100504051
نمایش جزییات 2110072وان 100 کوتاه (وان پنیری )100874526
نمایش جزییات 2110091وان 120 لیتری 120494961
نمایش جزییات 2110101وان 150 لیتری 150805240
نمایش جزییات 2110111وان 180 لیتری 180772780
نمایش جزییات 2110112وان 180 لیتری کوتاه1801737016
نمایش جزییات 2110121وان 190 لیتری 1901105035
نمایش جزییات 2110131وان 200 لیتری 200765750
نمایش جزییات 2110132تشت 200 لیتری20010410421
نمایش جزییات 2110141وان 210 لیتری2101325925
نمایش جزییات 2110161وان 250 لیتری 250785769
نمایش جزییات 2110191وان 340 لیتری 3401495742
نمایش جزییات 2110201وان 350 لیتری 350766081
نمایش جزییات 2110211وان 360 لیتری3602026731
نمایش جزییات 2110221وان 400 لیتری4001306449
نمایش جزییات 2110231وان 440 لیتری4401838032
نمایش جزییات 2110241وان 450 لیتری 4501445462
نمایش جزییات 2110261وان 520 لیتری5201157560
نمایش جزییات 2110271وان 550 لیتری5501155881
نمایش جزییات 2110281وان 600 لیتری6001237670
نمایش جزییات 2110282وان 600 لیتری کرکره ای60016610460
نمایش جزییات 2110311وان 720 لیتری7201028490
نمایش جزییات 2110331وان 850 لیتری8501177889
نمایش جزییات 2110341وان 900 لیتری 9001868660
نمایش جزییات 2110351وان 1000 لیتری 10001929065
نمایش جزییات 2110352وان 1000 لیتری کرکره ای100021312360
نمایش جزییات 2110381وان 1300 لیتری13002449061
نمایش جزییات 2110411وان 1800 لیتری180019897102
نمایش جزییات 2110431وان 2500 لیتری 250024398100
نمایش جزییات 2110461وان 4000 لیتری 4000260123129
نمایش جزییات 2110651وان لندر 470 لیتری4703165841
نمایش جزییات 2110661وان لندر 1060 لیتری10603187761
نمایش جزییات 2110671وان 460 لیتری460967599
نمایش جزییات 2111002وان حمام سفید 150 سانتی 1506445.5
نمایش جزییات 2111003وان حمام سفید 120 سانتی 115.561.546
نمایش جزییات 2111641وان حمام سفید 160 سانتی 1607439