کد محصول نام محصول لیتراژ / Literطول / Lعرض / Wارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 3212071سطل زباله 100 لیتری100  6848
نمایش جزییات 3216101سطل زباله چرخدار 150 لیتری150635676 
نمایش جزییات 3216161سطل زباله چرخدار 250 لیتری250635694