بیست و یکمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان، در تاریخ 22 الی 25 آذرماه، با حضور 85 شرکت مختلف از استان‌هایی چون اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، مازندران، خوزستان و ... برگزار شد. در این نمایشگاه، مجتمع پلاستیک طبرستان نیز حضور ویژه‌ای داشت. مجتمع طبرستان، در این نمایشگاه از دستاوردها و محصولات خود رونمایی به عمل آورد و همچنین هیأتی متشکل از ریس اتاق بازرگانی و دبیر اول سفارت کشور تاجیکستان، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و تعدادی از تجار این کشور و همچنین یک هیأت تجاری از کشور بلاروس، از غرفه مجتمع پلاستیک طبرستان، دیدن کردند.

افراد حاضر در این نمایشگاه: 

آقای فیاض مدیر فروش کل کشور - آقای آل محمد کارشناس ارشد فروش - آقای عارف زاده کارشناس فروش اصفهان – آقای اکبری مدیر کارخانه اصفهان

نماینده ها:

آقای فروشانی نماینده کرمانشاه – آقای جعفری نماینده خمینی‌شهر –آقای علی کرباسی‌زاده اصفهان – آقای موحد نجف‌آباد – آقای کردروپس قزوین – آقای محمدی نماینده کمال شهر – آقای سیامکی نماینده اصفهان – آقای جمشیدیان نماینده اصفهان – آقای اعرابی نماینده اصفهان – آقای مهدی کرباسی‌زاده نماینده اصفهان- آقای جوانی نماینده اصفهان- آقای حشمت کرباسی‌زاده نماینده اصفهان - آقای حسینی نماینده اصفهان – آقای براهیمی نماینده شهرضا – آقای جعفری نماینده خمین – آقای رسولی‌ولی نماینده کاشان – آقای تقی زاده نماینده تهران -  آقای خدابخشی نماینده گلپایگان و عاملین فروش