مخازن سمپاش

مخازن سمپاش

برند: TPC

0 امتیاز

 

کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
1812071 مخزن سمپاش 100 لیتری گرد زرد 100 58   62 54
1812072 مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه زرد 100 57 50 57  
1812222 مخزن سمپاش 400 لیتری دوطبقه زرد 400 127 57 92  
1815221 مخزن سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سبز 400 120 75 88  
1815222 مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز 400 120 75 116  
1810221 مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی زرد 400 142 43 75  
1815281 مخزن سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سبز 600 120 75 108  
1815282 مخزن سمپاش 600 لیتری توربینی سبز 600 120 75 132  
1812281 مخزن سمپاش 600 لیتری دوطبقه زرد 600 132 58 106  
1812351 مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی زرد 1000 160 112 97  
1812401 مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی زرد 1500 190 120 106  
1812421 مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی زرد 2000 214 132 114  

 

جهت  نگهداری و ذخیره سازی مواد شیمیایی در صنعت کشاورزی

دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند

افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند

ریب های موجود روی بدنه مخازن موجب افزایش استحکام و زیبایی آنها شده است

دارای نشانگر حجمی