افتخارات

-دریافت گواهینامۀ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 به عنوان اولین شرکت فعال در صنعت قالبگیری دورانی در ایران
-دریافت گواهینامۀ ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018
-دریافت عنوان واحد نمونۀ صنعتی در سال های 1392،1391،1389،1386، 1402
-دریافت لوح خادم صنعت در سال 1390
-دریافت لوح کارفرمای برتر از سازمان تأمین اجتماعی در سال 1390
-دریافت لوح پیشکسوت نمونۀ صنعتی استان مازندران در سال‌های 1392 و 1402
-دریافت نشان استاندارد ملی ایران
-دریافت جایزۀ بین المللی تصویر متعالی بنگاه اقتصادی توسط موسسه انتشاراتی معتبر اکچوالیداد اسپانیا در سال 2009
-دریافت پروانۀ ساخت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تولید مخازن
-ثبت و مالکیت چندین اختراع و طرح در صنعت قالبگیری دورانی
-عضویت افتخاری در انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران
-عضویت مستمر در انجمن بین المللی صنعت قالبگیری دورانی در آمریکا
-عضویت در انجمن تحقیق و توسعۀ صنایع و معادن ایران
-تنها عضو اتحادیهۀ بین المللی سازمان های قالبگیری دورانی از ایران
-تنها عضو جامعۀ صنعت قالبگیری دورانی آسیا از ایران
-عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک

گواهینامه‌ها