مجتمع پلاستیک طبرستان برای پیشگیری از ویروس کرونا برای تمامی شعب و کارکنان خودچه اقداماتی انجام داده؟


-ضد عفونی کردن همه روزه سطوح و دستگیره ها با مواد ضد عفونی کننده در تمامی واحد ها.
-قرار دادن محلول های ضد عفونی در تمامی واحد ها و الزام کارکنان به استفاده از آن ها.
-استفاده از دستکش لاتکس برای کارکنان خط تولید،نگهبانان و همچنین تمامی پرسنل قبل ازسوار شدن به سرویس شرکت.

-استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان خط تولید،نگهبانان و...

-عدم استفاده از دستگاه های لمس ثبت ورود و خروج.
-چک کردن دمای طبیعی بدن کارکنان.
-نصب بنر و پوستر در تمامی قسمت های کارخانه.
-محدود کردن رفت و آمد ارباب رجوع در طی این ایام.
-خودداری کردن از حضور در اجتماعات و دست دادن.
-هریک از کارکنان می توانند در صورت بروز علائم سرماخوردگی با هماهنگی تلفنی با سرپرست مربوطه از مرخصی استفاده نمایند.

 

مجتمع پلاستیک طبرستان برای پیشگیری از ویروس کرونا برای تمامی شعب و کارکنان خودچه اقداماتی انجام داده؟


-ضد عفونی کردن همه روزه سطوح و دستگیره ها با مواد ضد عفونی کننده در تمامی واحد ها.
-قرار دادن محلول های ضد عفونی در تمامی واحد ها و الزام کارکنان به استفاده از آن ها.
-استفاده از دستکش لاتکس برای کارکنان خط تولید،نگهبانان و همچنین تمامی پرسنل قبل ازسوار شدن به سرویس شرکت.

-استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان خط تولید،نگهبانان و...

-عدم استفاده از دستگاه های لمس ثبت ورود و خروج.
-چک کردن دمای طبیعی بدن کارکنان.
-نصب بنر و پوستر در تمامی قسمت های کارخانه.
-محدود کردن رفت و آمد ارباب رجوع در طی این ایام.
-خودداری کردن از حضور در اجتماعات و دست دادن.
-هریک از کارکنان می توانند در صورت بروز علائم سرماخوردگی با هماهنگی تلفنی با سرپرست مربوطه از مرخصی استفاده نمایند.