سال نو شمسی 1395 را به همه نمایندگان محترم فروش سراسر کشور، کلیه همکاران محترم واحد ساری و شیراز، سهامداران و اعضاء محترم هیئت مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان تبریک می گویم.

 سال نو شمسی 1395 را به همه نمایندگان محترم فروش سراسر کشور، کلیه همکاران محترم واحد ساری و شیراز، سهامداران و اعضاء محترم هیئت مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان تبریک می گویم و سالی پر از موفقیت همراه با تندرستی برای همه آرزو می کنم . سال 1394 که بیشترین رکود سالهای اخیر را به دنبال داشت، خوشبختانه به سر رسید. امیدوارم سال 1395 با اجرایی شدن برجام و انتخابات موفقیت آمیز 7 اسفند 1394 و باز شدن روزنه امید رشد اقتصادی، رونق دوباره به کشور بازگردد و شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان بتواند همچون سال های گذشته به پیشگامی خود ادامه دهد. از اینکه در سال 1395 هم افتخار همکاری با شما را دارم بسیار خرسندم. محمدعلی گلستانی مدیر عامل