چالش تأمین مواد اولیۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

دکتر برمک قنبرپور، نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد:

«آن‌چه پتروشیمی‌ها به عنوان محصولات پتروشیمیایی یا مواد اولیۀ پلیمری تولید می‌کنند، شرکت‌های تولید کنندۀ قطعات پلیمری با استفاده از تکنولوژی‌های روز آن‌ها را تبدیل به محصول نهایی می‌کنند.»

550 نوع مادۀ پتروشیمی به میزان 80 میلیون تن در 67 مجتمع پتروشیمی تولید می‌شود که 9 میلیون تن آن‌ها مواد پلیمری است. صنایع پایین دستی کمبود مواد اولیه را چالی می‌دانند که موجب شده از ظرفیت‌های تولید به طور کامل استفاده نشود.

دکتر قنبرپور در ادامۀ سخنان خود گفت: 

«بخشی از چالش تأمین مواد اولیۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، محصول مهندسی عرضه است. این یعنی پتروشیمی توانمندی تأمین را دارد و می‌تواند نیاز داخلی را تأمین کند، ولی با کمبود عرضه رقابت ایجاد می‌کند. که این برای خیلی از پتروشیمی‌ها جذاب است، چرا که می‌توانند محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.»