بررسی وضعیت تکمیل زنجیرۀ ارزش در صنعت پتروشیمی:

دکتر برمک قنبرپور، نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد:

«ظرفیت مواد پتروشیمی ما حدودا 9 میلیون تن است، که طبق آخرین آمار مستندی که از بورس کالا در دست است از این 9 میلیون تن نزدیک به 4.5 میلیون تن توسط بنگاه‌های صنایع تکمیلی خریداری شده و 4.5 میلیون تن هم صادر می‌شود. البته آمار دقیقی در دست ما نیست، ولی تولید محصولات پتروشیمی مواد اولیۀ پلیمری حدودا باید بین 8 تا 9 میلیون تن باشد.

هرچقدر در جهت توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات پتروشیمی بیشتر گام برداریم، ارزش افزودۀ بیشتری خلق می‌شود، تولید خالص داخلی و نرخ اشتغال بالاتر خواهد رفت و در نهایت اقتصاد کشور توسعه می‌یابد.»

وی افزود:«چه زمان دغدغه‌های ما برطرف خواهد شد؟ عرضۀ مستمر و مکرر. این به آن معنی‌ست که ظرفیت صنایع تکمیلی ما باید در درجۀ اول الویت قرار بگیرد. این مواد اولیه که از نظر ما مواد پلیمری خام محسوب می‌شوند، باید طبق توانمندی صنایع داخلی شکل‌دهی شوند، ارزش افزودۀ مد نظر به طور کامل محقق شود و الباقی  صادر شود. و در  مواردی که در صنایع تکمیلی ظرفیت و توانمندی شکل‌دهی را داشته باشیم اما مواد اولیۀ ما یا کافی نباشد، یا به صورت مستمر عرضه نشود، و یا پتروشیمی ما به لحاظ تکنولوژی توانایی تولیدش را نداشته باشد، باید به سراغ واردات یا عرضۀ تلفیقی برویم. در صورتی که عرضۀ تلفیقی طبق برنامه‌ریزی دقیق انجام بشود، نباید ظرفیت‌های صنایع تکمیلی ما خالی بماند. اگر به مواد اولیه و حتی کامودیتی‌ها نگاه کنید، بعضاً یا توان پتروشیمی داخلی کفایت نمی‌کند، یا عرضه به میزان کافی اتفاق نمی‌افتد.»

دکتر قنبرپور در ادامۀ سخنان خود گفت: «کامودیتی‌های تولید شده، یعنی آن دسته از مواد اولیۀ پلیمری پایه که عمدۀ تولید پتروشیمی‌های ماست، اگر به صورت خام صادر شوند بسته به نوسانات قیمت شاید به ازای هر تن 800، یا 900 و یا 1000 دلار ارزش ایجاد کنند. اما همین مواد اولیه وقتی تبدیل به کالای نهایی بشوند و به صورت یک جز از محصولی دیگر به کار روند (مثل یک باک خودرو که روی خودرو نصب می‌گردد و زنجیره‌اش کامل می‌شود) طبق تخمین ما در انجمن ملی پلیمر، به طور متوسط 90تا 100 درصد ارزش افزوده ایجاد می‌شود. این موضوع به این معناست که اگر قیمت صادراتی یک تن پلی‌اتیلن به صورت میانگین 800 دلار باشد، در صورتی که همین میزان به محصول نهایی تبدیل شود، به طور میانگین نزدیک به 1600 دلار قابلیت فروش خواهد داشت.»