هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، با حضور مدیرعامل محترم مجموعه جناب آقای مهندس گلستانی و جمعی از نمایندگان فروش از سراسر کشور برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ 15 تا 18 مرداد ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های تهران میزبان علاقمندان بوده است.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، با حضور مدیرعامل محترم مجموعه جناب آقای مهندس گلستانی و جمعی از نمایندگان فروش از سراسر کشور برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ 15 تا 18 مرداد ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های تهران میزبان علاقمندان بوده است.