پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زاهدان در تاریخ 9 الی 12 مهرماه 1398 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید و آقای منبتی مدیریت محترم بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان به همراه هیئت همراه و همچنین جناب آقای استاد محمودی نماینده زاهدان، جناب آقای رحمتی نیا نماینده زابلی ، جناب آقای حسن دوست نماینده خاش، جناب آقای پرکی هیدوچی نماینده سیب و سوران، جناب آقای بخشی نماینده ایرانشهر، جناب آقای خیر محمد ملازهی نماینده سراوان و جناب آقای نذیر محمد ملازهی نماینده سر سوره از غرفه مجتمع پلاستیک طبرستان بازدید نمودند

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زاهدان در تاریخ 9 الی 12 مهرماه 1398 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید و آقای منبتی مدیریت محترم بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان به همراه هیئت همراه و همچنین جناب آقای استاد محمودی نماینده زاهدان، جناب آقای رحمتی نیا نماینده زابلی ، جناب آقای حسن دوست نماینده خاش، جناب آقای پرکی هیدوچی نماینده سیب و سوران، جناب آقای بخشی نماینده ایرانشهر، جناب آقای خیر محمد ملازهی نماینده سراوان و جناب آقای نذیر محمد ملازهی نماینده سر سوره از غرفه مجتمع پلاستیک طبرستان بازدید نمودند.