هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سرمایش و گرمایش با حضور مدیر عامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای دکتر قنبرپور، مدیر عامل محترم مجتمع فراصنعت طبرستان جناب آقای دکتر صحرایی، مدیر محترم فروش مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای مهندس فیاض، جناب آقای میر بلوک دبیر و عضو محترم هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران و با حضور جمعی از نمایندگان محترم تهران آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، جعفری، تقی زاده و فتاحی، نماینده محترم لواسانات جناب آقای پارسا،نماینده محترم کرج جناب آقای امامی فرد، نماینده محترم اراک جناب آقای قلیاب تاب، نماینده محترم بابل جناب آقای اسدالهی، نماینده محترم کرمان جناب آقای نور الهی، نماینده محترم جیرفت جناب آقای نیک بخت و نمایندگان محترم اصفهان آقایان سیامکی و کرباسی زاده در محل نمایشگاه های بین المللی شهر تهران برگزار گردید.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک نمایید.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سرمایش و گرمایش با حضور مدیر عامل محترم مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای دکتر قنبرپور، مدیر عامل محترم مجتمع فراصنعت طبرستان جناب آقای دکتر صحرایی، مدیر محترم فروش مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای مهندس فیاض، جناب آقای میر بلوک دبیر و عضو محترم هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران و با حضور جمعی از نمایندگان محترم تهران آقایان عباس محمدی، یدالله محمدی، جعفری، تقی زاده و فتاحی، نماینده محترم لواسانات جناب آقای پارسا،نماینده محترم کرج جناب آقای امامی فرد، نماینده محترم اراک جناب آقای قلیاب تاب، نماینده محترم بابل جناب آقای اسدالهی، نماینده محترم کرمان جناب آقای نور الهی، نماینده محترم جیرفت جناب آقای نیک بخت و نمایندگان محترم اصفهان آقایان سیامکی و کرباسی زاده در محل نمایشگاه های بین المللی شهر تهران برگزار گردید.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک نمایید.