با حضور محترم جناب دکتر صحرایی، مهندس یونسی و جمعی از نمایندگان مجتمع پلاستیک طبرستان آقایان فتاحی و نقیبیان نمایندگان محترم شهر تهران.


آذر ماه 98

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک نمایید.

با حضور محترم جناب دکتر صحرایی، مهندس یونسی و جمعی از نمایندگان مجتمع پلاستیک طبرستان آقایان فتاحی و نقیبیان نمایندگان محترم شهر تهران.


آذر ماه 98

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک نمایید.