بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همزمان با نمایشگاه کاشی و سرامیک،درب و پنجره، تاسیسات و آسانسور با حضور جمعی از نمایندگان مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای حمیدی نماینده محترم اهواز، جناب آقای پورکمال نماینده محترم آبادان، جناب آقای آل محمودی نماینده محترم ماهشهر، جناب آقای خاکسار نماینده محترم دزفول، جناب آقای کرم زاده نماینده محترم شوشتر، جناب آقای قاسمی نسب نماینده محترم شوش و جناب آقای شریفی نماینده محترم امیدیه در محل نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار گردید.

بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همزمان با نمایشگاه کاشی و سرامیک،درب و پنجره، تاسیسات و آسانسور با حضور جمعی از نمایندگان مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای حمیدی نماینده محترم اهواز، جناب آقای پورکمال نماینده محترم آبادان، جناب آقای آل محمودی نماینده محترم ماهشهر، جناب آقای خاکسار نماینده محترم دزفول، جناب آقای کرم زاده نماینده محترم شوشتر، جناب آقای قاسمی نسب نماینده محترم شوش و جناب آقای شریفی نماینده محترم امیدیه در محل نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار گردید.


آذر ماه 98

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک نمایید.