حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد مجتمع پلاستیک طبرستان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد

حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد مجتمع پلاستیک طبرستان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد از تاریخ 21 الی 25 تیرماه 95، در دو غرفه در سالن های فردوسی و غرفه فضای باز حضور فعال داشته و افتخار میزبانی از مسئولین استانی، مراجعین محترم و همچنین نمایندگان این شرکت آقایان :موحدی و سمایی نمایندگان محترم شهر مشهد، بصیرانی نماینده محترم شهر بوشهر ،الیاسی مقدم نماینده محترم شهر تایباد ،اشراقی نماینده محترم شهر شیروان ،رحمانی نماینده محترم شهر کاشمر ،خرمی نماینده محترم شهر نیشابور و آقای امامی فرد نماینده محترم شهر کرج را داشته است.