همایش تجلیل از عاملین فروش و نصاب های شهر کرمان با مشارکت نمایندگی این شهر آقای میراحمدی و با حضور مهندس فیاض مدیریت فروش مجتمع پلاستیک طبرستان و بیش از 150 نفر از همکاران فعال در این صنعت برگزار گردید.

همایش تجلیل از عاملین فروش و نصاب های شهر کرمان با مشارکت نمایندگی این شهر آقای میراحمدی و با حضور مهندس فیاض مدیریت فروش مجتمع پلاستیک طبرستان و بیش از 150 نفر از همکاران فعال در این صنعت برگزار گردید.