پیام تبریک مدیرعامل محترم مجتمع فراصنعت طبرستان به مناسبت روز جهانی کارگر