پیرو اظهار نظر جناب آقای مهندس سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد در خبرگزاریهای رسمی کشور با موضوع “تغییری اتفاق نمی افتد، مگر اینکه از خودمان شروع کنیم… شهرداری می‌تواند به نهاد الگو در نه به مصرف پلاستیک تبدیل شود” خانه صنعت و معدن استان تهران برای دفاع از صنعت پلاستیک خواهان برگزاری جلسه‌ای جهت تبادل نظر و بحث و بررسی پیرامون این موضوع گردید.

پیرو اظهار نظر جناب آقای مهندس سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد در خبرگزاریهای رسمی کشور با موضوع “تغییری اتفاق نمی افتد، مگر اینکه از خودمان شروع کنیم… شهرداری می‌تواند به نهاد الگو در نه به مصرف پلاستیک تبدیل شود” خانه صنعت و معدن استان تهران برای دفاع از صنعت پلاستیک خواهان برگزاری جلسه‌ای جهت تبادل نظر و بحث و بررسی پیرامون این موضوع گردید.