نصب اسکله شناور مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان نور نصب اسکله های شناور از محصولات تولیدی مجتمع پلاستیک طبرستان

نصب اسکله شناور مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان نور نصب اسکله های شناور از محصولات تولیدی مجتمع پلاستیک طبرستان توسط این شرکت در مجتمع تفریحی-تجاری دشت نور واقع در شهرستان نور

 

اسکله