هرچه شفاف تر کار کنیم بیشتر مواخذه می‌شویم/ ثبت یک فاکتور در افق برای تخصیص سهمیه خرید کافی نیست...

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.


محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

 

هرچه شفاف تر کار کنیم بیشتر مواخذه می‌شویم/ ثبت یک فاکتور در افق برای تخصیص سهمیه خرید کافی نیست...

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.


محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

 

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

محمد علی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در صنعت پلیمر و پلاستیک خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی کسانی که فاسدند و علاقه به فساد دارند قدرت بیشتری دارند که باید از طریق نظارت بر تراکنش ها و یا بررسی خرید شرکت ها، آن ها را کنترل کرده و با فساد مقابله کرد.

 

رئیس هیات مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان ادامه داد: عده ای هنوز فاکتورهای خود را در این سامانه ثبت نکرده اند و عده ای هم تنها با ثبت یک فاکتور مشمول دریافت سهمیه شدند، در چنین شرایطی تولید کنندگانی امثال من چطور می توانیم در این بازار رقابت کنیم.

 

وی افزود: زمانی مواد اولیه در بازار آزاد 16 هزار تومان شد در حالی که در بورس 11 هزار تومان بود اما سامانه افق باعث شده بود زیر پله ای ها تحت فشار قرار بگیرند و اگر مدت دیگری این رویه ادامه می یافت، مجبور می شدند همه فاکتورهای خود را ثبت کنند.

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه فساد اجازه رشد به صنعت را نمی دهد، گفت: در صنایعی مثل صنعت پلیمر و پلاستیک بسیاری از شرکت های پلاستیک به صورت زیر پله ای فعالیت می کنند و یا بیش از 50 درصد مواد آن ها زیر پله ای است. از سویی باید برای آنکه این صنعت رشد کند و روی ریل باشد، معافیت های مالیاتی که در قانون وجود دارد به این صنعت تخصیص داده شود.

 

گلستانی تاکید کرد: به نظر من باید انجمن ملی صنایع پلیمرایران این فشار را وارد کند که با ثبت یک فاکتور سهمیه آن شرکت آزاد نشود چرا که من شرکتی می شناسم که سالی 2 هزار تن تولید دارد اما برای اینکه مالیات پرداخت نکند، می گوید سالی 500 تن تولید دارد، باید پرسید اگر اینطور است پس چرا به اندازه 2 هزار تن سهمیه دریافت می کند؟

 

وی در خصوص نفوذ نظرات بخش خصوصی بر تصمیمات دولت، اثر گذاری بخش خصوصی در سیاست گذاری های اقتصادی را نیازمند تصمیم مقامات در سطوح بالا و ورود نمایندگان واقعی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی دانست.

 

رئیس هیات مدیره مجتمع پلاستیک طبرستان ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع که از نظرات بخش خصوصی به صورت عملی در تصمیمات اقتصادی مهم استفاده نمی شود، مربوط به سیاست های کلان کشور و تصمیم گیران اصلی است که گاهی توجه چندانی به رشد صنعت در کشور ندارند. برای مثال برخی از فعالان صادراتی که بسیاری از امور کشور را در اختیار دارند تاجر بوده و اگرچه باید منافع تاجرها نیز حفظ شود اما دغدغه چندانی نسبت به تولید و حفظ منافع تولید ندارند.

 

گلستانی در مورد شرایط کنونی اقتصادی کشور نیز با بیان اینکه ما چاره ای نداریم جز اینکه تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم، گفت: در دو سال اخیر که درآمدهای نفتی قطع شد، تولید و برخی صنایع داخلی توانست رشد زیادی داشته باشد چون واردات بخاطر مشکلات ارزی به صورت انبوه انجام نمی شود.

 

وی افزود: بسیاری از صنایع ما که در رکود به سر می بردند، در یک سال اخیر رشد کردند و سودآور شدند چون دلار گران شد و هر کالایی به راحتی نتوانست وارد کشور شود.

 

خصوصی سازی های غیر واقعی بخش خصوصی واقعی را نابود کرد

 

این فعال اقتصادی گفت: کشور در حال توسعه نیازمند حمایت از تولید و بخش خصوصی برای رشد است اما اصل 44 قانون اساسی آنقدر دچار تغییر و دستکاری شد که صنایع بزرگ را نابود و سپس تحویل بخش خصوصی دادند و با خصوصی سازی های غیر واقعی بخش خصوصی را نابود کردند.

 

وی ادامه داد: برای مثال تولید کننده های ایرانی در بخش لوازم خانگی بسیار قدرتمند بودنداما واردات انبوه این صنعت را ضعیف و نابود کرد.

 

گلستانی در پایان تاکید کرد: باید با اجرای برخی معافیت ها و مشوق های مالیاتی که در قانون وجود دارد، فضا را برای رشد و توسعه هرچه بیشتر صنایع کشور فراهم کرد.